Rabu, 15 Februari 2012

PEDOMAN KARATE-DO

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Setia Kepada Bangsa dan Tanah Air Indonesia.
3. Bersifat Jujur dan Sportif.
4. Berjiwa Tabah.
5. Berani.
6. Berjiwa Suka Menolong Sesama.
7. Dispilin.
8. Dapat Menguasai Diri.
9. Bersifat Ksatria dan Sopan Santun.
10. Setia Kepada Jiwa Karatedo.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar